vízia

Fascinujú nás inovácie a nové technológie, ktoré dynamicky menia náš svet. Sme presvedčení že tieto príležitosti môžu posunúť svet k lepšiemu miestu pre všetkých. Preto chceme vyhľadávať unikátne firmy a pomáhať im v ich úspešnom raste.

misia

Hľadáme a aktívne spájame nápady, ľudí a kapitál pre exponenciálny rast firmy. Vision Ventures je “venture kapitálový“ investor. Podporujeme nápady alebo firmy na štarte alebo na začiatku ich cesty. Veľkosť našej investície je zvyčajne od 100 do 800 tisíc EUR. Nie sme len pasivny investor, ale mame skúsenosti, schopnosti a energiu aj aktívne pomáhať našim firmám dosiahnuť spoločný úspech.

Vision Ventures team

Tomáš

Bél

Tomáš je Ernst & Young podnikateľ roka 2010 na Slovensku. Je zároveň sériový podnikateľ s mnohými úspešnými projektami za sebou. Jeho silnou stránkou je prehlaď a skúsenosti v mnohých rozdielnych oblastiach a odvetviach podnikania. Vďaka tomu ma schopnosť syntetického pohľadu na veci a ich generalizácie, čo pomáha pri identifikovaní nových príležitosti pre podnikanie. Počas svojej kariéry získal „hands on“ skúsenosti takmer zo všetkých oblasti riadenia firmy. V poslednom období sa venuje technológiám a digitálnym inováciám. Tomáš je taktiež aktívny v startup komunite na Slovensku, jednak ako mentor a investor ale taktiež ako aktívny účastník rozličných startupových súťaži. Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov, napríklad Harvard Business School, čo mu dalo silne globálny pohlaď na business a hodnotný networking alebo študijné pobyty v oblasti investovania a korporátnych financií na London Business School. Je členom Harvard Business alumni club.

Tomáš

Bél

Tomáš je Ernst & Young podnikateľ roka 2010 na Slovensku. Je zároveň sériový podnikateľ s mnohými úspešnými projektami za sebou. Jeho silnou stránkou je prehlaď a skúsenosti v mnohých rozdielnych oblastiach a odvetviach podnikania. Vďaka tomu ma schopnosť syntetického pohľadu na veci a ich generalizácie, čo pomáha pri identifikovaní nových príležitosti pre podnikanie. Počas svojej kariéry získal „hands on“ skúsenosti takmer zo všetkých oblasti riadenia firmy. V poslednom období sa venuje technológiám a digitálnym inováciám. Tomáš je taktiež aktívny v startup komunite na Slovensku, jednak ako mentor a investor ale taktiež ako aktívny účastník rozličných startupových súťaži. Absolvoval niekoľko zahraničných študijných pobytov, napríklad Harvard Business School, čo mu dalo silne globálny pohlaď na business a hodnotný networking alebo študijné pobyty v oblasti investovania a korporátnych financií na London Business School. Je členom Harvard Business alumni club.

Gabriel je investičný profesionál so skúsenosťami a odbornosťou v oblasti správy fondov, projektového financovania a rizikového financovania. Svoju kariéru začal v konzultačnej spoločnosti Ernst & Young na oddelení auditu so špecializáciou na finančné inštitúcie. Následne pôsobil v správcovských spoločnostiach a investičnej banke kde sa venoval projektovému financovaniu a investovaniu v oblastiach SME segmentu, Infraštruktúry a real estate. Gabriel je držiteľ dezignácie Chartered Financial Analyst a člen CFA Society Slovakia.

Gabriel

Horváth

Gabriel

Horváth

Gabriel je investičný profesionál so skúsenosťami a odbornosťou v oblasti správy fondov, projektového financovania a rizikového financovania. Svoju kariéru začal v konzultačnej spoločnosti Ernst & Young na oddelení auditu so špecializáciou na finančné inštitúcie. Následne pôsobil v správcovských spoločnostiach a investičnej banke kde sa venoval projektovému financovaniu a investovaniu v oblastiach SME segmentu, Infraštruktúry a real estate. Gabriel je držiteľ dezignácie Chartered Financial Analyst a člen CFA Society Slovakia.

Advisory

board

Daniel

Giebel

Daniel Giebel – CEO T-System Slovakia, firma lokalizovaná v Košiciach ma viac ako 4000 zamestnancov. T-system Slovakia dodáva širokú škálu služieb v IT, telekomunikácii a príslušných business procesov a projektov globálnych zákazníkov T-system celosvetovo. Daniel pôsobil za posledných 16 rokov na riadiacich pozíciách v rámci T-system v Londýne a Frankfurte. Daniel ma taktiež priame skúsenosti z oblasti conslutingu Roland Berger v oblasti M&A. Taktiež bol v exekutívnej pozícii pri riadení startupu. Daniel je vysoko analytický s ľudským prístupom.

Prof. Gabriel

Semanišin, PhD.

Prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Gabriel sa okrem pedagogickej činnosti venuje výskumu v oblasti algoritmickej teórii grafov a skúsenosti má aj z vývoja a implementácie viacerých informačných systémov. Je autor resp. spoluautor viac ako 50 pôvodných vedeckých prác so 180+ evidovanými ohlasmi v citačných databázach. Má 5 pozvaných prednášok na zahraničných konferenciách, 50 ďalších vystúpení na medzinárodných konferenciách a 15+ pozvaných vystúpení na univerzitných seminároch a medzinárodných workshopoch. Má skúseností z koordinácie a riešenia projektov z rôznych grantových schém. Gabrielova ambícia je funkčné spojenie teórie a praxe, vzdelávania, výskumu a businessu.

Advisory

board

Advisory

board

RNDr. Stanislav

Hrivňak, PhD.

Vysokoškolské štúdium absolvoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Matematická fyzika a doktorandské štúdium na UPJŠ absolvoval ako počítačový biofyzik, kde sa zameriaval na vývoj algoritmov na rekonštrukciu obrazu pri biomedicínskom mikro-CT zobrazovaní. Tri semestre svojho PhD. štúdia strávil v zahraničí, na univerzitách a vedeckých inštitúciách v Štokholme (Švédsko), Hamburgu a Göttingene (Nemecko). Je primárnym autorom troch karentovaných vedeckých publikácií v svetových časopisoch. Od roku 2017 sa aktívne venuje Machine Learningu a pracuje na pozícii Machine Learning Engineer v spoločnosti GlobalLogic. Je fascinovaný obrovskými možnosťami na zlepšenie kvality života, ktoré dnes tieto techniky ponúkajú. Jeho snom je vidieť na Slovensku viac pracovných príležitostí vo vysoko kreatívnych odvetviach. Stano bol tiež speakrom na viacerých medzinárodných konferenciách, je víťazom súťaže mladých inovátorov Falling Walls Lab Slovakia 2017 a členom slovenského rebríčka Forbes 30 pod 30 za rok 2019. Stanislavov prínos by spočíval v konzultáciách ohľadom uskutočniteľnosti a náročnosti implementácie Machine Learning riešení, ako aj v jeho doménovej znalosti v oblasti počítačovej biofyziky.

Webová stránka používa cookies aby zabezpečila čo najlepší zážitok z prezerania stránky.