Vision Ventures spravuje fond rizikového kapitálu Vision Ventures Growth I, ktorý investuje do výnimočných slovenských spoločností s medzinárodnými ambíciami.

Zameranie fondu

Zameranie fondu

Fond pod našou správou je zameraný na spoločnosti a projekty vo fáze “Seed“, “Start up“ a “Early stage“.

Sektorové zameranie

Máme generalistický prístup a sme otvorení rôznym sektorom. Dôležitý pre nás je silný rastový potenciál a tím schopný ho realizovať.

Geografické zameranie

Investujeme do spoločností, ktoré sú založené a pôsobiace na Slovensku. V čase investície musí mať spoločnosť do ktorej investujeme menej ako 3 roky od jej zápisu do obchodného registra.

Veľkosť investície

Vykonávame investície medzi 100 tis. € a 800 tis. €. Výška investície závisí najmä potreby financovania a od fázy vývoja spoločnosti.

Typ investícií

Investujeme do základného kapitálu spoločnosti za čo získame minoritný podiel v spoločnosti. V určitých prípadoch vieme poskytnúť aj mezzanínové financovanie.

Webová stránka používa cookies aby zabezpečila čo najlepší zážitok z prezerania stránky.